Friday, March 2, 2012

എഴുത്തും കരുത്തും


കുട്ടികളുടെ ലേഖനമികവിനുള്ള ആശയങ്ങളും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും  ആണ് ഇവിടെ നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. സൂക്ഷ്മ പ്രക്രിയ പാലിച്ചുള്ള  ആലോചനകള്‍ .
രണ്ടു ഭാഗങ്ങളായി  ഉള്ളടക്കം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
രണ്ടാം ഭാഗം പ്രയോഗ  മാതൃകകള്‍ ആണ്.  ശീര്‍ഷകങ്ങളില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക .വഴി തുറക്കും പ്രയോജനപ്പാടും .
ഭാഗം ഒന്ന് -അന്വേഷണ ചിന്തകള്‍ 
 1.  മലയാളത്തിന്റെ കരുത്തു ഓരോ കുട്ടിക്കും വേണ്ടേ ?
 2. കുട്ടികളുടെ പക്ഷത്ത് നിന്നു രചന പ്രക്രിയ വിഭാവനം ചെയ്യാറുണ്ടോ

 3. കാവ്യാവതരണം മുതല്‍ ആസ്വാദന കുറിപ്പ് വരെ

 4.  അനുഭവ വിവരണം എഴുതുമ്പോള്‍ ( ഒന്നാം ഭാഗം )
 5. അനുഭവ വിവരണം എഴുതുമ്പോള്‍ (രണ്ടാം ഭാഗം )
 6. ആസ്വാദനക്കുറിപ്പുകള്‍ -വളര്‍ച്ചയുടെ മുദ്രകള്‍ .

 ഭാഗം രണ്ടു -അനുഭവങ്ങള്‍
 1. നേതാവിന്റെ സ്കൂളിലെ അധ്യാപന സുതാര്യത

 2. ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകര്‍
 3. ഇത് കവികള്‍ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാലയം

 4. കവിതയുടെ ചിത്ര സാധ്യതകള്‍
 5. യാത്ര (വര്‍ണന എന്ന് വിളിക്കരുതേ)

 6. ഒരു അനുഭവക്കുറിപ്പ് ( മലയാളം )
 7. കുണ്ടൂര്‍കുന്ന് സ്കൂളിലെ എല്ലാ കുട്ടികളും "എഴുത്തുകാര്‍ "

 8. മാറ്റം പ്രകടം. കാസര്‍കോട് നാലിലാം കണ്ടം സ്കൂളില
 9. വോയ്സ് ഓഫ് ചേരാപുരം

 10. "ഒന്നര മാര്‍ക്കിനായി ഒതുക്കി കെട്ടിയ അടഞ്ഞ മുറി...
 11. എഴുത്തിന്‍റെ തിളക്കം

 12. .എല്ലാ സ്കൂളുകളില്‍ നിന്നും അച്ചടിച്ച പുസ്തകങ്ങള്‍.
 13. എന്റെ സര്‍ഗസൃഷ്ടികള്‍

 14. ഇന്‍ ലാന്റ് മാസികകള്‍ വൈകണമോ
 15. പൂമാല സ്കൂളിന്റെ പൂമാല്യം

 16. മരുന്നുപുരട്ടാന്‍വേണ്ടി മുറിവുണ്ടാക്കുന്നയാള്‍

വായനാ പാഠങ്ങള്‍ , അനുഭവങ്ങള്‍

 വായനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഭവങ്ങള്‍ .
വിഭാഗം  ഒന്നില്‍ വായനയുടെ പലമാനങ്ങളും തന്ത്രങ്ങളും ആണ് ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നത് .അവയുടെ ശീര്‍ഷകത്തില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്‌താല്‍ പൂര്‍ണ രൂപം വായിക്കാന്‍ കഴിയും. 
 1. വായന എന്നാല്‍ എന്തല്ല ?
 2. വിമര്‍ശനാത്മക വായനക്കാരാകുമോ കുട്ടികള്‍
 3. വായനയിലെ ഇടപെടല്‍ കുറിപ്പുകള്‍
 4. വായനയും ചിന്തയും
 5. മൈന്‍ഡ് മാപ്പിങ്ങും വായനയും.
 6. വായനയും ചിത്രീകരണവും
 7. വായനയുടെ ലോകം എന്‍റെ സ്കൂളില്‍..
 8. ചോദ്യങ്ങളും ചോര്‍ച്ചയും പത്രവായനയും ചോദ്യങ്ങളും
 9.  കഥയും സംവാദവും
 10. വായനയും കഥയും-1
 11. വായനയും കഥയും -2( പ്രവചനവും കുട്ടികള്‍ നിര്‍മിച്ച പാഠങ്ങളും)
 12. വായനയും കഥയും-3
 13. വായനയും കഥയും -4
 14. വായനയും കഥയും- 5(സ്പെഷ്യല്‍ എസ് ആര്‍ ജിയും )
 15. വായനയും കഥയും -6 (വായനയില്‍ നിന്നും രചനയിലേക്ക്)
 16. വായനയും കഥയും 7 (ക്ലാസ് പിടി എ യില്‍ വായനാനുഭങ്ങള്‍ ) 
 17. കാസര്‍ഗോട് ജില്ലയില്‍ കൂടുതല്‍ തെളിച്ചം പകര്‍ന്നു 
 18.  പ്രകാശമില്ലാത്ത ഒരു ലേഖനമാണോ ഇതു?
 19.  

  ഭാഗം-2  -അനുഭവങ്ങള്‍
  ഭാഗം രണ്ടില്‍ സ്കൂള്‍അനുഭവങ്ങള്‍ ആണുള്ളത്.
  വിവിധ  സ്കൂളുകള്‍ വികസിപ്പിച്ച വായനാ പരിപാടികള്‍ .അന്വേഷണങ്ങള്‍ .പ്രായോഗികാനുഭവങ്ങള്‍ .ഇതും വഴികാട്ടും.
  (നിങ്ങളുടെ അനുഭവം അയച്ചു തന്നാല്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കാം tpkala@gmail.com)

 1. വായനയുടെ കുഞ്ഞു നാമ്പുകള്‍ മുളയ്ക്കുന്ന ക്ലാസുകള്‍ ..
 2. കുഞ്ഞു വായന വിളിക്കുന്നു.
 3. ഒന്നാം ക്ലാസിലെ കുട്ടികള്‍ വായിക്കണ്ടേ?
 4. വായനയുടെ പച്ച.
 5. വായനയുടെ മുത്തു മണികള്‍..
 6. വായനയുടെ ലളിത പാഠങ്ങള്‍ ഒന്നിലെയും രണ്ടിലെയും
 7. പുതിയ പഠന രീതിയുടെ ആത്മാവ് ഉള്‍ചേര്‍ത്ത സ്കൂള്‍
 8. പുസ്തകത്തൊട്ടില്‍
 9. കുട്ടികളുടെ വായന ശാല
 10.  പള്ളിക്കൂടംവിട്ടാല്‍ പിന്നെ വായനശാലയില്‍ കാണാമേ
 11. പത്രവായനയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് ഇവിടെ പത്രവൃക്ഷം 
 12. വോയ്സ് ഓഫ് ചേരാപുരം
 13. വായനയുടെ വര്‍ണലോകമൊരുക്കി തവനൂര്‍ സ്‌കൂളിലെ പുസ്തകപ്പുര

 14. സ്വതന്ത്രവായനയ്ക്ക് അവസരമൊരുക്കല്‍-ഏലൂര്‍ എംഇഎസ് ഈസ്റ്റേണ്‍ യുപിസ്കൂളിന്‍റെ ലക്‌ഷ്യം

 15. വായനോത്സവം വര്‍ഷം മുഴുവന്‍


   

Saturday, January 15, 2011

വിദ്യാലയ മികവുകള്‍ അന്വേഷണങ്ങള്‍

പൊതു വിദ്യാലയങ്ങളിലെ ഉണര്‍വുകള്‍.അത് ആരും അറിയുന്നില്ല.
സ്കൂളില്‍ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങള്‍ നടക്കുന്നു.
മികച്ച വിദ്യാലയ അനുഭവങ്ങളുടെ ഇനം തിരിച്ചുള്ള കുറിപ്പുകളാണ് ഈ ബ്ലോഗില്‍.
(താല്പര്യമുള്ള വിഭാഗത്തിലെ ഓരോ ശീര്‍ഷകത്തിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.വിശദാംശങ്ങളുടെ ജാലകം തുറക്കും)
 • അധ്യാപകര്‍ക്കും പരിശീലകര്‍ക്കും
 • അധ്യാപക വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും
 • പൊതു വിദ്യാഭ്യാസധാരയെ സ്നേഹിക്കുന്നവര്‍ക്കും കേരള വികസന ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കും
 • സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും രക്ഷിതാക്കള്‍ക്കും വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും പ്രയോജനപ്രദമാകും വിധമാണ് വിഷയ വിന്യാസം.
1.ഇംഗ്ലീഷ് പഠനം
 1. ഇംഗ്ളീഷ് പഠിക്കാന്‍ ഇംഗ്ളീഷ് മീഡിയം വേണ്ടെന്ന് കുട..
 2. പുതിയ ഇംഗ്ലീഷ് പഠന രീതിയുടെ ഫലപ്രാപ്തി
 3. വേവ് -ഇംഗ്ലീഷ് പഠനത്തിലെ പുതുതരംഗം.
 4. നിത്യവും ഇഗ്ലീഷില്‍ അനുഭവ പ്രകാശനം.
 5. കുട്ടികളെ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ 'മലകയറ്റാ'ന്‍ അധ്യാപക കൂട്ട...
 6. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കുട്ടികള്‍ നേട്ടത്തിന്റ നെറുക
 7. അല്ലപ്ര സ്കൂളിലെ ഏഴാം ക്ലാസില്‍ ഇംഗ്ലീഷ് ഇങ്ങനെ
 8. അധ്യാപികയുടെ ആത്മ വിശ്വാസം
 9. യുദ്ധത്തിനെതിരെ ഇംഗ്ലീഷില്‍ തെരുവോര പരിപാടി
 10. ഹായ്. മാധുര്യമുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസുകള്
 11. Refining Discourses through Collaboration
 12. Monitoring Group Activities in Second Language Tea...
 13. The Significance of Group Activities in Second Lan...
 14. ആത്മവിശ്വാസമുള്ള സ്കൂളുകള്‍ ആലപ്പുഴയില്‍ ഉണ്ട്
 15. അധ്യാപകരുടെ സാക്ഷ്യങ്ങള്‍
 16. ഇംഗ്ലീഷ് അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍
 17. വെളിയങ്കോട് ഗവ. ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളില്‍ഇംഗ്ലീഷ്മീഡിയം ക്ലാസുകള്‍ നിര്‍ത്തലാക്കി

2.പാര്‍ശ്വവത്കരിക്കപ്പെടുന്നവര്‍ക്കൊപ്പം
 1. സമര്‍പ്പിത അധ്യാപനം ഇവിടെ ഈ സ്കൂളില്‍..
 2. വിശുദ്ധ അധ്യാപനത്തിന്റെ ഉദാഹരണം
 3. പെണ്‍ പക്ഷ വിദ്യാലയങ്ങള്‍ (ശിശുസഹൃദം-രണ്ട്)
 4. പത്മിനി ടീച്ചറുടെ ഹാജര്‍ ബുക്കില്‍ ഇന്ത്യ
 5. ബീന ടീച്ചര്‍
 6. നിങ്ങള്‍ ആര്‍ക്കാണ് വോട്ട് ചെയ്തത്?
 7. മഴത്തുള്ളിക്കിലുക്കം നല്ലപേര്.ഓര്‍മകളെ അനുഭവങ്ങ..
 8. വിഷമഴ തകര്‍ത്ത ജീവിതക്കാഴ്ചകളുമായി സര്‍വശിക്ഷ അഭിയ...
 9. കൊട്ടാരം വിട്ടിറങ്ങണം. ഞാന്‍ കണ്ടു ബുദ്ധന്റെ കണ്...
 10. കടലിന്റെ മക്കളും മികവിന്റെ പാതയില്‍
 11. കണ്ണവം സ്കൂള്‍ തല ഉയര്‍ത്തി നില്‍ക്കും
 12. "നീ എന്റെ മോനല്ലേടാ" ഒരു കുട്ടി. ഒന്നും അനുസരിക്ക...
 13. കുട്ടികളോട് പറയാന്‍ ഇനി സതിക്ക് സ്വന്തം കഥകളും
 14. .," വരൂ കാണൂ തെരുവുകളിലെ രക്തം .
 15. പ്രഥമ അധ്യാപകന്റെ അറസ്റ്റും ദാവങ്കരയും.
 16. കൊഴിഞ്ഞുപോയ വിദ്യാര്‍ഥികളെ തിരികെയെത്തിച്ച് വാളാട്...
 17. Minor ragpicker shuttles between streets, school
 18. ഇല്ലാത്തവര്‍ക്കായി ആയിരത്തിലധികം നോട്ടുപുസ്തകങ്ങള്...
 19. ഇടതു പക്ഷത്തിലെ വലതു പക്ഷം
3.ശിശുസൌഹൃദ വിദ്യാലയം
 1. ശിശു സൌഹൃദ വിദ്യാലയം -സൂചകങ്ങള്‍.
 2. പെണ്‍ പക്ഷ വിദ്യാലയങ്ങള്‍ (ശിശുസഹൃദം-രണ്ട്)
 3. ശിശുസഹൃദം- (ഒന്ന് -കൂടുതല്‍ പരിഗണന)
 4. അന്ന് എട്ടു കുട്ടികളുടെ സ്കൂള്‍
 5. "നീ എന്റെ മോനല്ലേടാ" ഒരു കുട്ടി. ഒന്നും അനുസരിക്ക...
 6. അടിയും വടിയും വേണ്ടാ
4.ക്ലാസ് അന്തരീക്ഷം/ക്രമീകരണം
 1. ക്ലാസില്‍അക്കാദമിക ഉന്മേഷം ആസ്വദിക്കാനാകണം
 2. വരൂ ഒപ്പം നടക്കാം...
 3. ഹോളി ഫാമിലി വിശേഷങ്ങള്‍..
 4. ക്ലാസ് പായകള്‍
 5. മരതക കാന്തിയില്‍ മുങ്ങി ഒരു വിദ്യാലയം.
 6. ക്ലാസ്ചുമരില്‍ വെള്ളചതുരം.
 7. സ്റ്റാഫ് റൂം.. ഓഫീസ് റൂം...
 8. അധ്യാപന മികവിന്റെ തുടിപ്പുകള്‍
 9. സ്റ്റാഫ് റൂം (റിസോഴ്സ് റൂം! )
 10. നന്മയുടെ പ്രകാശം.
 11. തുറന്ന ക്ലാസ് മുറികള്‍..
 12. പ്രവര്‍ത്തന കേന്ദ്രിത ക്ലാസ് ക്രമീകരണം. കൊല്ലം ടൌന...
 13. ബോര്‍ഡുകള്‍ അടയാളങ്ങള്‍ ആണ്
 14. ചൈതന്യമുള്ള ക്ലാസ് ചുമരുകള്‍ ക്ലാസ് മുറി എന്നത് ...
 15. സ്പ്രേ പെയിന്റ് നിങ്ങളുടെ വിദ്യാലയത്തിനും ആവശ്യമ...
 16. പുതുമയുടെ പൂക്കാലം
 17. ക്ലാസ് പ്രദര്‍ശന ബോര്‍ഡുകള്‍
 18. അമേരിക്കയിലെ സ്കൂളുകളില്‍ ..
 19. ഇടുക്കി ഡയറ്റ് ലാബ് സ്കൂള്‍ മാതൃകയാകുന്നു
 20. സ്കൂള്‍ ടോയ്ലെട്ടുകള്‍
 21. സ്കൂള്‍ ഭക്ഷണശാലയ്ക്കൊരു മാതൃക.
 22. മണക്കാട് സ്കൂള്‍ ദൃശ്യങ്ങള്‍ അത്യാകര്‍ഷകം
 23. ക്ലാസില്‍ മത്സ്യങ്ങള്‍ നീന്തി തുടിക്കുന്നു..
 24. പുതു വര്‍ഷത്തിലേക്ക് ചില മാതൃകകള്‍
5.നിരന്തര വിലയിരുത്തല്‍
 1. വിലയിരുത്തല്‍-ഫീഡ് ബാക്ക്-പഠനമുന്നേറ്റം ...
 2. ഫീഡ് ബാക്ക് -ഒരു ഉദാഹരണം
 3. ഫീഡ് ബാക്ക് എന്തിന്? എങ്ങനെ ?
 4. ഫീഡ് ബാക്ക് സെപ്തംബര്‍ നാലിന് അധ്യാപകര്‍ ഒത്തു കൂട...
 5. പോര്‍ട്ട്‌ ഫോളിയോ -സങ്കല്പമല്ല യാഥാര്‍ത്ഥ്യം ... .
 6. ഇതുതന്നെയാണ് പഠനം ...ഇതുതന്നെയാണ് വിലയിരുത്ത...
 7. പരസ്പരം താങ്ങും തണലുമാകുന്ന വിലയിരുത്തല്‍ . "എന...
 8. ഓരോ കുട്ടിയേയും മികവിലേക്ക് കൈ പിടിച്ചുയര്‍ത്ത...
 9. ഒന്നാം ക്ലാസിലെ കുട്ടികള്‍ വളര്‍ത്തിയെടുത്ത സൂചക..
 10. ക്ലാസ് പോര്‍ട്ട്‌ ഫോളിയോ
 11. നിരന്തര വിലയിരുത്തല്‍ ക്ലാസുകളില്‍ അധ്യാപികയും അമ്
 12. തങ്കയം സ്കൂളിലെ നിരന്തര വിലയിരുത്തല്‍. തങ്...
 13. പഠനത്തിന്റെ തെളിവുകള്‍ നിറയുന്ന ബാഗുകള്‍ .
 14. വിലയിരുത്തലില്‍ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിന്റെ പങ്കാളിത്ത
 15. ഒരു കുട്ടിയും പിന്നിലാവരുത്.
6.പഠനോപകരണം
 1. കൊച്ചു കൊച്ചു മികവുകള്‍
 2. തൊപ്പി പ്പാവകള്‍ ക്ലാസില്‍
 3. .കൊച്ചു പഠനോപകരണങ്ങള്‍
 4. പുസ്തക വൃക്ഷം പിന്നെ സ്കൂളുകള്‍ക്ക് വേണ്ട കുറെ ഇ...
 5. വര്‍ക്ക് ഷീറ്റുകള്‍ വ്യാപകമാകുന്നു. തിരുവനത പ...
7.പത്രം
 1. ഒന്നാം ക്ലാസിലെ പത്രം അസംബ്ലിയില്‍
 2. സ്കൂള്‍ പത്രങ്ങള്‍ ക്ലാസ് പത്രങ്ങള്
 3. ക്ലാസ്പത്രങ്ങളുടെ കാലം വരവായി
8.പരിശീലനാനുഭവം
 1. ക്ലസ്റ്റര്‍ പരിശീലനത്തില്‍ നിന്നും സ്കൂള്‍ മികവിലേ...
 2. സ്വയം ശാക്തീകരിക്കുന്ന അധ്യാപകര്‍
 3. അധ്യാപക പരിശീലന കലണ്ടര്‍
 4. അവധിക്കാല അധ്യാപക പരിശീലനത്തില്‍ ആവേശപൂര്‍വ്വം...
9.ഭൌതികസൌകര്യങ്ങളില്‍ മികവ്

 1. പൊതുവിദ്യാലങ്ങള്‍ക്ക് മഴവില്‍ കുപ്പായം. ...
 2. പേരൂര്‍ യു പി സ്കൂള്‍ വ്യത്യസ്തം
 3. കുളത്തൂര്‍ സര്‍ക്കാര്‍ സ്കൂളിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍
 4. പച്ചപ്പന്തലുള്ള വിദ്യാലയം ഹരിതാലയം
10.സ്കൂളുകളില്‍ വിദഗ്ധരുടെ ക്ലാസ്സുകളും
11.പ്രഥമാധ്യാപകര്‍.
 1. പ്രഥമ അധ്യാപകര്‍ മറ്റു വിദ്യാലയങ്ങള്‍ കാണേണ്ടതുണ്ട...
 2. ഐബി ടീച്ചര്‍ - തേര്‍ഡ് ക്യാമ്പ് സ്കൂളിന്റെ സാരഥി.
 3. വെള്ളാങ്ങല്ലൂരിലെ പ്രഭാവതി ടീച്ചര്‍.
 4. ഞങ്ങളാണ് പ്രഥമ അധ്യാപകര്‍ "ബോര്‍ഡിലെ രേഖപ്പെടുത..
 5. ദല്‍ഹിയിലെ ഗ്രാമ വിദ്യാലയത്തില്‍.
 6. വരൂ ഒപ്പം നടക്കാം...
12. സ്കൂള്‍ സാംസാരിക പ്രവര്‍ത്തനം
13. വിദ്യാഭാസ ഗുണനിലവാരം- സംവാദം
 1. നമ്മുടെ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ മുന്നില്‍ തന്നെ
 2. പഠന കോണ്ഗ്രസും വിദ്യാഭ്യാസവും
 3. കൊമ്പന്‍ സ്കൂളുകള്‍ക്ക് നിലവാരമില്ല
 4. അണ്‍എയിഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങള്‍- സംവാദം
 5. ദുരന്ത ബാധിത പ്രദേശങ്ങള്‍ വിളിക്കുന്നു
 6. നേട്ടങ്ങളുടെ നേര്‍കാഴ്ചകള്‍
 7. പൂര്‍ണ സംതൃപ്തിയുടെ ഒരു വര്ഷം
 8. കൂട്ടക്കനി- കൂട്ടായ്മയുടെ മധുരക്കനി
 9. ഉണര്‍വിന്‍റെ കാഴ്ചകള്‍
 10. സാമ്പത്തിക അവലോകന റിപ്പോര്‍ട്ടും വിദ്യാഭ്യാസവും
 11. അറിവും അവകാശമാണെന്നോര്‍ക്കണം
 12. ഒരു വട്ടം കൂടിയീ പഴയ വിദ്യാലയ..
 13. പ്രകടനപത്രികകളും വിദ്യാഭ്യാസവും
 14. ടോട്ടല്‍ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ്.
 15. ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ സാധ്യതകള്‍
 16. ചേര്‍ത്ത് വായിക്കാം
 17. അന്വേഷണം സത്യം കണ്ടെത്തും.
 18. ഇന്ന് കോഴഞ്ചേരി ഉപജില്ല നാളെ എല്ലാ ജില്ലകളും..
14.സ്കൂള്‍ റിസോഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് -റിസേര്‍ച് ഗ്രൂപാകുംപോള്‍
 1. കുട്ടികള്‍ക്കായി ഒരു വിദ്യാലയമനസ്സ്
 2. അടുത്ത വര്‍ഷം എങ്ങനെ? ആലോചന തുടങ്ങിയോ
 3. അധ്യാപന മികവിന്റെ തുടിപ്പുകള്‍
15.ബി ആര്‍ സികള്‍
 1. .മുഖം മാറുന്ന ബി ആര്‍ സികള്‍
 2. പുസ്തക വൃക്ഷം പിന്നെ സ്കൂളുകള്‍ക്ക് വേണ്ട കുറെ ഇ...
 3. ഞങ്ങളാണ് പ്രഥമ അധ്യാപകര്‍ "
16.ബാല സ്കൂളില്‍
 1. ക്ലാസില്‍ കച്ചവട മൂല
 2. വാര്‍ത്തകള്‍ വായിക്കാനും പാവ നാടകം നടത്താനും
 3. ഗണിതം വാഴുന്ന ക്ലാസുകള്‍
 4. സി ഡി പുഷ്പങ്ങള്‍
 5. ചുമരില്‍ മരങ്ങള്‍ പൂക്കും കായ്ക്കും
 6. ഗണിത ജാലകം
 7. ദല്‍ഹിയിലെ ഗ്രാമ വിദ്യാലയത്തില്‍..
 8. ഈ വിദ്യാലയത്തില്‍ ബാല കോഴിക്കോട് ഫറോക്കില്‍ ഒ.
 9. വളയിട്ട ജനലഴികള്‍. ഫാറൂക്ക് ഉപജില്ലയിലെ കാലിക്ക
 10. പുതുമയുടെ പൂക്കാലം
19.ശുചിത്വം
 1. സ്കൂള്‍ ശുചിത്വ പാഠം.
 2. ശുചിത്വം ഇവിടെ കുട്ടികളുടെ ദൈനം ദിന പാഠം
17.രക്ഷിതാക്കളും സ്കൂളും
 1. എന്റെ അമ്മ എന്റെ ശക്തി
 2. ക്ലാസ് പി ടി എ ദിനത്തിനായി.
 3. രക്ഷാകർത്തൃശാക്തീകരണം-ഒരനുഭവം
 4. രക്ഷിതാക്കളുടെ പ്രിയ വിദ്യാലയം
 5. അധ്യാപികമാര്‍ കുട്ടികളുടെ വീടുകളിലേക്ക്.
 6. അമ്മമാര്‍ അടുക്കള സാധനങ്ങളുമായി പരീക്ഷണ ശാലയില്‍ ...
 7. .അനുസരണം ഇല്ലാത്ത രക്ഷിതാക്കള്‍
18.ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പാത
 1. അമ്മമാര്‍ അടുക്കള സാധനങ്ങളുമായി പരീക്ഷണ ശാലയില്‍ ...
 2. ഇന്നത്തെ ചിത്രം കാഞ്ഞിര പ്പൊയില്‍ സ്കൂള്‍-കാസറകോ...
 3. നാട്ടു പൂക്കള്‍ തേടിപ്പോയ കുട്ടികള്‍. ഓണക്കാലം ജ...
 4. അറിവിന്റെ ഓണമുള്ള സ്കൂള്‍. "വീടുകളില്‍ ഞങ്ങളുടെ...
 5. സ്കൂള്‍ ദിനങ്ങള്‍.ബ്ലോഗ്‌ സ്പോട്ട്.കോം
 6. ജൈവ മുദ്ര
 7. പച്ചപ്പിന്റെ മട്ടുപ്പാവുകളുമായി വിദ്യാലയങ്ങള്‍
 8. വിദ്യാര്‍ഥി കൂട്ടായ്മയില്‍ 'വിത്തറിവ്'
19.ഗ്രൂപ്പ് പ്രവര്‍ത്തനം (സൂക്ഷ്മ പ്രക്രിയ)-പിന്നാക്കം നില്‍ക്കുന്നവര്‍ക്കൊപ്പം
 1. ഗ്രൂപ്പുകള്‍ ആശ്രിതരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നോ? ഞാന്‍ കു...
 2. മലയാളത്തിന്റെ കരുത്തു ഓരോ കുട്ടിക്കും വേണ്ടേ ?
 3. പായസം വെച്ചാല്‍ കണക്കു പഠിക്കുമോ..?
 4. ഗണിതവും ഗ്രൂപ്പ് പങ്കിടലും
20.ഐ ടി സാധ്യതകള്‍
 1. എടപ്പാള്‍- സമ്പൂര്‍ണ ബ്ളോഗീകരണ പരിപാടി
 2. ക്ലാസ്ചുമരില്‍ വെള്ളചതുരം.
 3. യു പി ക്ലാസില്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സഹായത്തോടെയുള്ള പഠനം..
 4. രതീഷ ചിത്രങ്ങള്‍ വരയ്ക്കുമ്പോള്‍ അത് സ്കൂള്‍ കാണു...
 5. നവംബര്‍ പതിനാലിന് ചൂണ്ടു വിരല്‍ അഖിലേന്ത്യാ തലത്ത
 6. സ്വയം വിലയിരുത്തല്‍ ഫീഡ് ബാക്ക് സഹിതം
 7. നരവൂര്‍ എല്‍ പി സ്കൂള്‍ പരീക്ഷാഫലം ഇന്ടര്‍നെട്ടില.
 8. മലയാള ബ്ലോഗുകൾ‍ക്ക് ന്യൂദില്ലിയില് അംഗീകാരം.
 9. സ്കൂളുകളില്‍ ഇനി പഠനം ആധുനിക സങ്കേതങ്ങള്‍ പ്രയോജന...
23.ഗണിതം
 1. പായസം വെച്ചാല്‍ കണക്കു പഠിക്കുമോ..?
 2. ഗണിതവും ഗ്രൂപ്പ് പങ്കിടലും

24.വളരുന്ന പഠനോപകരണം
 1. സംവാദം -തുടരുന്നു... .
 2. സംവാദം -തുടരുന്നു....
 3. .സംവാദം -
 4. .സംവാദം
 5. വളരുന്ന പഠനോപകരണം ഇങ്ങനെ ഈ വര്ഷം
 6. ബിഗ്പിക്ച്ചറിന്റെ സാധ്യതകള്‍
 7. big picture workshop
 8. അഭിമാനിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ ഓരോ ക്ലാസിലും

26.കൃഷിയും പഠനവും
 1. നാലിലാം കണ്ടം സ്കൂളില്‍ പഠനം കൃഷിയിലൂടെ. പല വിദ...

27.ഒന്നാം ക്ലാസ്
 1. പാഠം ൮ സിന്ധു ടീച്ചറാണ് താരം.
 2. പാഠം ൭ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ടീച്ചറാണോ ?
 3. പാഠം 6 കഥ പറയുന്ന മണല്‍ത്തടം.
 4. പാഠം-൪ ചിരിക്കുന്ന പൂക്കള്‍ ( കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കുട്ടി...
 5. പാഠം -൩
 6. പഠന മികവിന്റെ ഒന്നാം ക്ലാസ്
28.പഞ്ചായത്ത്‌ വിദ്യാഭ്യാസ സമിതി
 1. ബത്തേരി പി ഇ സിയുടെ പാത മറ്റു പി ഇ സികളും പിന്ത...
 2. പി ഇ സി ശക്തിപ്പെടുത്തുക
 3. ആവേശം വിതറിയ പഞ്ചായത്ത്‌ വിദ്യാഭ്യാസ സമിതി യോഗം
 4. മലയാലപ്പുഴ പി ഇ സി
 5. പേരാമ്പ്ര ജനകീയം. അധികാരം ജനങ്ങള്‍ക്ക്‌ എന്നത് .
29.സ്കൂള്‍ അസംബ്ലി
 1. പച്ച പന്തല്‍.
 2. പാഠം ൫ വിദ്യാല അസംബ്ലിയും അക്കാദമികആഘോഷവും
 3. ഒന്നാം ക്ലാസിലെ പത്രം അസംബ്ലിയില്‍
30.ആവിഷ്കാരം
 1. ക്ലാസുകളില്‍ അരങ്ങുണരുന്നു. ( പരിഷ്കരിച്ച കുറി...
 2. ക്ലാസ്സിലൊരു നാടകം,അഭിനേതാക്കളായി മുഴുവന്‍ കുട്ടികളും!
 3. "കണ്ണംമംഗലം നേര്‍ക്കാഴ്ച""
31.അര്‍ത്ഥമുള്ള ദിനങ്ങള്‍, വര്‍ഷങ്ങള്‍
 1. കാനനങ്ങള്‍ ജനങ്ങള്‍ക്ക്‌
 2. സ്വാതന്ത്ര്യവും കുട്ടികളുടെ അവകാശവും. ഒരു ബോര്‍...
 3. aug-15
 4. ആഗസ്റ്റ്‌ പറയുന്നു.. " മക്കളെ... അമ്മയ്ക്ക് പറയ...
 5. .അധ്യാപകദിനം
 6. ക്ലാസ് പെന്‍സില്‍..
 7. അധ്യാപകദിനം സ്പെഷ്യല്‍.
 8. അധ്യാപകദിനം സ്പെഷ്യല്‍.
 9. ഹേ റാം, ഹേ റഹീം, ദൈവത്തിന്റെയും,രാജ്യത്തിന്റെയും ശ..
 10. ജൈവ മുദ്ര
 11. നാട്ടു പൂക്കള്‍ തേടിപ്പോയ കുട്ടികള്‍. ഓണക്കാലം
 12. .ജൈവ മുദ്ര
 13. രസതന്ത്ര വര്ഷം
 14. കാന്‍വാസില്‍ ഓര്‍മക്കൂട്ടുകള്‍; നിറങ്ങളില്‍ ഹുസൈന്...
32.praveshanolsavam

 1. പ്രവേശനോത്സവത്തില്‍ ഞാന്‍ കുട്ടികള്‍ക്കൊപ്പം മനസ്സ...
 2. പൂമാലയില്‍ പുതുമകളോടെ പുതുവര്‍ഷം
 3. പ്രസംഗം വേണ്ട!
 4. Colourful welcome
 5. പ്രവേശനോത്സവം ജില്ലകളിലൂടെ..

33. മികവിന്റെ വിദ്യാലയങ്ങള്‍
൩.൨.൧ മികവു സംഘാടനം
 1. സ്കൂള്‍തല മികവിങ്ങനെ.
 2. സ്കൂള്‍ മികവുത്സവം -കക്കാട്ടിരി മാതൃക .-2.
 3. മികവെന്നു പറയുമ്പോള്‍ ചില ചോദ്യങ്ങള്‍ മനസ്സില്‍
 4. രക്ഷിതാക്കളും മികവനുഭവവും-4
 5. മികവു സംഘാടനം (5)
 6. സ്കൂളിന്റെ സ്വപ്‌നങ്ങള്‍
 7. 7-മികവു സംഘാടനവും എസ് ആര്‍ ജിയും
 8. നേട്ടങ്ങളുടെ നേര്‍കാഴ്ചകള്‍
 9. വളരുന്ന പഠനോപകരണം ഇങ്ങനെ ഈ വര്ഷം
 10. കൊച്ചു കൊച്ചു മികവുകള്‍
 11. ആഹ്ലാദം പകരുന്ന വാര്‍ത്തകള്‍
 12. പഞ്ചായത്ത്‌മികവുത്സവം തുടങ്ങി
 13. മികവുത്സവങ്ങള്‍ സമൂഹം ഏറ്റെടുക്കുന്നു
 14. സ്കൂളിനെ എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കും ?
 15. സ്കൂള്‍തല മികവിങ്ങനെ.
 16. ഉണര്‍വിന്‍റെ കാഴ്ചകള്‍
 17. കൂട്ടക്കനി- കൂട്ടായ്മയുടെ മധുരക്കനി
 18. ആഹ്ലാദം പകരുന്ന വാര്‍ത്തകള്‍
 19. പൂര്‍ണ സംതൃപ്തിയുടെ ഒരു വര്ഷം
 20. മാണിക്യകല്ലു സ്കൂളില്‍
 21. പ്രകാശമില്ലാത്ത ഒരു ലേഖനമാണോ ഇതു?

32.൨ ബമ്മണ്ണൂര്‍ യു പി സ്കൂള്‍
32.൩ തേര്‍ഡ് ക്യാമ്പ്
൩.൨.4 നാലിലാംകണ്ടം സ്കൂള്‍ കാസര്‍കോട്
.൩.൨.൫ ചാല യു പി സ്കൂള്‍ തിരുവനന്തപുരം
൩.൨.൬ ഫിഷറീസ് എല്‍ പി സ്കൂള്‍ ബേക്കല്‍
൩.൨.൭ നരവൂര്‍ എല്‍ പി സ്കൂള്‍ കണ്ണൂര്‍
൩.൨.൮ അയിലം യു പി സ്കൂള്‍ തിരുവനന്തപുരം
.൯ അല്ലപ്ര യു പി സ്കൂള്‍ എറണാകുളം